Mann-i-nettverksmast-ser-utover-by-i-horisont

Det er antatt at nesten halvparten av norges befolkning kommer til å ha 5G-dekning i løpet av 2021, og målet er et nasjonalt 5G-nettverk innen 2023. Det blir promotert som “fremtidens mobildekning”, og skal gi oss sikrere og raskere tjenester. Men hva er egentlig 5G, og er det farlig?

 

Hva er 5G?

5G er et trådløst nettverk som leverer raskere mobil kommunikasjon. Trådløs teknologi er under konstant utvikling, og omtrent hvert tiende år kommer det en ny generasjon trådløse systemer. Hver generasjon er en oppgradert versjon av den forrige. 5G står for “femte generasjon”, og ble introdusert i 2019. Med stadig utrulling av ny teknologi skal 5G bedre kunne støtte opp elektroniske apparater, maskiner og tjenester som: 

  • Selvkjørende biler
  • VR-apparater
  • Telemedisin 
  • Fjernovervåkning
  • Telekirurgi/fjernkirurgi

5G-nettverk til bygges ut i Norge fortløpende i 2021 og 2022. Du kan sjekke når 5G blir bli utbygget i din kommune her.

 

Så hvorfor har 5G fått et “dårlig rykte”?

5G fungerer ved å produserer en type energi kalt elektromagnetisk stråling. 5G anvender høyere frekvenser enn tidligere trådløse nettverk, og fungerer derfor raskere og mer effektivt enn forgjengerne. 5G produserer elektromagnetiske frekvenser som skaper et elektromagnetisk felt (EMF). Enkelte tror at EMF er skadelig for helsen, og slik har konspirasjonsteorier og motstand mot 5G oppstått. 

 

Er 5G farlig for helsen? 

Per i dag har ingen negativ helseeffekt blitt påvist som er forårsaket av eksponering for trådløs teknologi. Det er likevel begrenset forskning utført på skadeomfanget av frekvensen som blir brukt i 5G, i følge World Health Organization (WHO). 

Til gjengjeld har det blitt utført mye mer forskning på helseeffektene av elektromagnetiske felt, generelt sett. EMF har blitt undersøkt i forbindelse med bl.a vevsoppvarming, kognitive funksjoner og kreft. Les mer om resultatene på healthline.com. Kort oppsummert har resultatene vært varierende, og det er umulig å fastslå konkret om det er direkte skadelig eller ei. 

“Med den relativt omfattende kunnskapen vi har, er det ikke grunn til å anta at 5G er helseskadelig. Målinger viser at eksponeringen fra mobil- og radiosendere som vi omgir oss med i dag er svak og ligger langt under grenseverdiene for hva som er helseskadelig,” oppsummerer Direktoratet for strålevern og atomtryggleik, DSA.  

 

Falske påstander og konspirasjonsteorier om 5Gdemonstranter-med-mann-i-fokus-med-klistermerke-på-ryggen-hvor-det-står-drugfree-choose-yourself

Helt siden nyheten om at 5G var på vei, har det blitt spredd falske rykter og konspirasjonsteorier om helserisikoen bak 5G. Noen av påstandene er at man blir syke av 5G-stråling, og at myndighetene prøver å skjule bivirkningene med en fabrikert pandemi i stedet. En annen variant er at 5G-bølgene gjør at coronaviruset oppstår i huden, mens andre påstår at 5G forårsaker hodepine, migrene og svimmelhet. Enkelte vaksinemotstandere tror også at vaksinen inneholder en 5G-mikrochip. Det finnes ingen bevis for at noe av dette stemmer. COVID-19 spres via dråpesmitte, ikke trådløse nettverk. 

Grundig forskning og kunnskap tilsier at 5G-teknologi ikke skader helsen vår. Samtidig er det viktig å forske videre på dette i fremtiden. I mellomtiden kan vi slå oss godt til ro med at trådløs teknologi og 5G er kommet for å bli, og det kommer til å berike oss både på jobb, hjemme og i det offentlige rom. 

 

For å bruke 5G må du ha en nyere 5G-mobil, og det er foreløpig tilgjengelig i de største byene i Norge. 

Tips til bedre netthastighet.

Du kan teste din nettfart med vårt speedometer

 

Kilder hentet fra forskning.no og healthline.com som videre referer til offentlige forskningsrapporter.