illustrert NFT kjøp på pc

NFT, eller kryptokunst, har virkelig vokst frem og det virker som det er noe alle snakker om, men hva er egentlig kryptokunst, hva står NFT for og hvordan jobber man med det? 

Hva er NFT? 

NFT står for non-fungible token. Non-fungible vil enkelt sagt si at det er noe unikt og “token” er bevis på eierskap over den digitale kunsten, i dette tilfellet. 

En NFT er da altså en unik form for digital kunst hvor det kun finnes én av hvert kunstverk, disse selges digitalt og det vil da kun være én eier over det digitale kunstverket, noe som gjøres mulig gjennom blockchain-teknologi. Kryptokunsten inneholder en kode som blir det digitale beviset på eierskap til kunsten. Selve kunstverket kan for eksempel være et bilde, en lydfil, video, GIF eller en annen digital fil. 

Veksten av NFT  

Populariteten til NFT har hatt en kraftig vekst de siste årene og det siste året har NFT markedet nesten overgått det globale tradisjonelle kunstmarkedet da det gikk fra rundt 9 billioner norske kroner til drøye 370 billioner norske kroner bare i løpet av 2021. 

Som grafen ovenfor viser hadde salg av NFT-er en ekstremt stor økning i løpet av 2021, det har senere vært noe nedgang ved overgangen til 2022, men de daglige salgene er fortsatt stort sett mye høyere enn tidligere år. 

Hvordan fungerer det? 

NFT-er er laget på blockchain som gjør det mulig å få eierskap over unike digitale kunstverk. Inne i kunstverket ligger det en kode som markerer eierskap til kunsten. Om det selges videre, vil kunstneren kunne få en andel av salget, noe som skiller den digitale kunstformen fra fysisk kunstverk. Verdien av NFT ligger i dette NFT-sertifikatet som indikerer eierskap. 

På samme måte som en bok signert av forfatteren vil ha større verdi enn en kopi av signaturen. Verdien er i eierskapet av den digitale filen – noe som ikke kan kopieres, samtidig som kunstneren fortsatt kan ha copyright rettighetene, akkurat som med fysisk kunst. 

Hvordan begynne med kryptokunst 

Enten du skal kjøpe eller selge NFT-er, er det en del ting å sette seg inn i, spesielt om du er ny når det kommer til krypto. 

Hvordan kjøpe NFT 

NFT-er selges og kjøpes vanligvis i kryptovaluta som Ethereum eller en annen blockchain som NFT-en er laget på. Derfor er du nødt til å starte med å skaffe deg krytpovaluta for å kjøpe NFT.  

 1. Du må sette pengende dine inn i et krypto univers 
 2. Kjøp kryptovaluta (avhengig av hvilken plattform du vil kjøpe NFT på) 
 3. Skaff deg en desentralisert lommebok og overfør dine tokens til denne. 
 4. Koble denne kryptolommeboken til NFT markedet du ønsker å kjøpe NFT på 
 5. Gå inn på en NFT marketplace, som OpenSea, Rarible osv., og kjøp din NFT 

Hvor mye koster det? 

Det er stor forskjell på hvor mye en NFT koster. Den dyreste NFT-en som er solgt ble solgt til én eier er “Everydays” av kunstneren Beeple som ble solgt for ca 619,5 millioner norske kroner. 

Samtidig trenger ikke alle NFT-er å selges for millioner av kroner. Gjennomsnittlig selges en NFT for under 2000 kroner. 

Hvordan lage og selge en NFT

Selve produksjonen av å lage en NFT kan variere fra helt ned i 10 kroner til rundt 5000 kroner for ett digitalt kunstverk. Som nevnt tidligere kan en NFT være mye forskjellig, som med all annen kunst, det kan for eksempel være en lydfil, et digitalt bilde, en video, GIF eller annet. Dette er derfor den første avgjørelsen du må ta om du skal lage en NFT. 

I tillegg til å lage selve kryptokunstverket, er du også nødt til å sette deg inn i kryptovaluta om du ønsker å selge din NFT. 

Slik lager du en NFT: 

 1. Velg din kunstform – skal du lage et bilde, musikk, en meme, et videospill eller annet? 
 2. Velg din plattform – det finnes flere ulike plattformer å selge og kjøpe NFT-er på, finn den som er best for din kunst 
 3. Skaff deg kryptovaluta – dette vil være nødvendig for å publisere din NFT på blockchain for å gjøre det mulig for andre å kjøpe den 
 4. Koble din kryptolommebok til plattformen hvor du ønsker å selge din NFT
 5. “Mint” din NFT – dette er prosessen hvor du konverterer den digtiale kunsten til krypto kolleksjoner som lages på blockchains 
 6. Last opp din NFT på markedet og legg ut for salg – dette kan for eksempel gjøres på OpeanSea, Rarible osv. 

Fremtiden av NFT 

Veksten av NFT har vært ekstremt stor i året som var. Med alle de digitale mulighetene som kommer gjennom 5G og metavers hvor det vil være mulig å utstille kryptokunst i den digitale verden. Vi ser allerede i dag at både enkeltpersoner og større merkevarer investerer i NFT og satser på markedet for fremtiden.