iot - tingens internett

Internet of Things (IoT) er omtalt som tingenes internett og det er et system som forbinder diverse apparater og hverdags elektronikk med internettet. Teknologien blir stadig en større del av hverdagen vår. Mange husstander blir mer og mer omdannet til såkalte Smart homes, hvor man trådløst kan styre ting i hjemmet. IoT har mange fordeler, men også ulemper. Fordeler innebærer at man kan effektivisere prosesser, planlegge bedre og redusere kostnader. Ulemper involverer at det vil være en større belastning på overførslen som kan resultere i at internettet blir langsommere. Dette blogginnlegget vil gi deg en oversikt om hva IoT er, fordeler og ulemper, samt noen tips til hvordan du kan opprettholde en god hastighet på nettet ditt.  

Hva er Internet of Things (IoT)?

Tingens Internet (IoT) innebærer en teknologi hvor alle tingene rundt oss kan kobles til internett. Denne tilkoblingen mellom enheter tillater at enhetene kan kommunisere med hverandre og omgivelsene. 

IoT består av tre ting:

  1. Enheten (selve IoT gjenstanden) – som utfører handlinger samt oppsamler eller utsender data
  2. Overførselen (internettet i IoT) – enten WiFi, bredbånd, bluetooth eller annet nettverk
  3. Presentasjonen av data – enten en app, hjemmeside eller skjerm hvor du kan se og styre enhetene dine 

Hva er fordelene med IoT?

Faktumet at flere enheter i hjemmet kobles til internettet og kan bli styrt trådløst muliggjør at du kan få større kontroll over hjemmet ditt. Hvis det skjer noe mens du er på jobb, kan du styre det fra smarttelefonen din. F.eks. Skru av TVen eller skru av belysning. Dette innebærer også at du kan få større overblikk over forbruket ditt. At du kan følge med på hvor mye strøm man bruker, og evt skru av TV, belysning, varme etc. Dette gir mulighet for å senke forbruk, atferd og kostnader. Fra smarttelefonen din kan du skru av lys eller varme når du ikke er hjemme, også skru det på igjen rett før du kommer hjem.

Hva er ulempene med IoT?

En av de mest sentrale ulempene med IoT er at det er en større belastning på WiFiet ditt. De fleste husstander har et WiFi som støtter et maks antall enheter, og for mange tilkoblinger senker ned hastigheten. Dermed kan det være en god ide å teste hastigheten på ditt nåværende internett, både før og etter du tilkobler nye enheter på nettet ditt. 

Hvis du opplever en stor belastning på nettverket ditt på grunn av et økende antall tilkoblede enheter, kan du betrygge deg med at Telia og Telenor er i gang med å utbygge 5G-nettverket. 5G-nettet muliggjør en raskere, mer stabil og sikker tilkobling som fremmer et nettverk som kan tjene milliarder av tilkoblede enheter. Dermed kan 5G bidra til å stoppe overbelastingen av mobilnettet. Men hvis du ikke har mulighet til å vente på at 5G-nettet er fullstendig ferdigstilt, kan du i mellomtiden undersøke om du kan få fibernett.

Sikkerhet og personvern er også et omdiskutert og usikkert tema når det gjelder IoT og Smart Homes. Når flere personlige enheter blir tilkoblet internett, gjør man seg mer tilgjengelig overfor potensielle hackere og cybertrusler. Men det finnes flere måter å beskytte nettverket ditt på, deriblant gjennom en VPN tilkobling

Tips med IoT 

  • Undersøk om du kan få fibernett i første omgang hvis du allerede har et økende antall trådløse enheter i hjemmet 
  • Av sikkerhet- og personvernmessige årsaker kan det være en ide å sette IoT enheter på et eget nettverk, adskilt fra personlige mobiler, PCer og tabletter.