Speedometer

Speedometer – Test din nettfart

Speedtest

Bredbåndsoperatørene lover deg gjerne nedlastingshastigheter på både x og y mbps. Men leverer de som lovet? Får du det du bredbåndet du betaler for?

Mens mobilt bredbånd selges etter hvor mye data du faktisk laster ned, selger fastlinjeoperatørene deg hastighet i nedlastingen. De bryr seg lite om hvor mange megabyte med data du laster opp og ned, men hvor fort det går.

Det er viktig med den riktige hastighet, ved streaming af fx. HBO Max og andre streamingtjenester.

Hastighet på internettilkoblingen er viktig når du skal streame musikk, film eller ikke minst når du skal spille. Enkelte dataspillsamfunn setter minstekrav til brukernes datalinjer. Dette skyldes at dataspill vil innstille seg etter den svakeste linjen og dersom det er store forskjeller mellom spillerne vil handlingen bli forstyrret.

Også dersom du bruker mye videotelefoni, som for eksempel Skype, vil hastigheten på linjen være av interesse.

Hastighetstestene som finnes på nett måler både nedlastnings og opplastingshastighet. Til vanlig nettbruk og streaming er vi stort sett opptatt av hvor fort dataene lastes ned til våre maskiner. Skal du se en film er det bare såkalt referansedata som sendes fra deg og derfor gjør det ikke noe om opplastningen er treg. Men dersom du bruker videotelefoni eller spiller tunge flerbrukerspill vil opplastingshastigheten være like viktig som nedlastningen. Erfaringsmessig bruker nettoperatørene mer energi på å opprettholde en stabil og rask nedlastning enn opplastning.

Derfor er det gode grunner for å teste at datalinjen din er så rask som operatøren oppgir. En annen grunn er selvsagt at du betaler for hastigheten. Dersom du har betalt et par hundre kroner for en oppgradering og du ikke får det du betaler for, bør du selvsagt klage. En test tar svært kort tid og bør legges inn som en rutine minst en gang i måneden.

Forbrukernettstedene driver jevnlig med tester av hastighetene og konfronterer aktørene som ikke leverer som lovet.

Optimal hastighetstest

Netthastigheten måles i bytes per sekund. Ditt fastlinjeabonnement vil for eksempel ha 20mb/s som avtalt netthastighet. Dette betyr at du, under optimale forhold, skal kunne laste ned 20 megabyte i sekundet. 20 megabyte tilsvarer en video på omkring to minutter. Med 20mb/s skal du altså kunne laste ned denne på et sekund.

Men det er mange elementer som kan avgjøre hvor raskt internettforbindelsen din virker. De største faktorene finner vi dessverre i egen bolig. Her er det først og fremst selve modemet og ruteren som avgjør. Eldre rutere har svakere kapasitet enn nyere rutere. Et trådløst nettverk har gjennomgående lavere kapasitet enn et trådbundet nettverk. En annen faktor som vil påvirke hastighet er hvor stor belastningen på nettverket er. Den siste faktoren er mottaksapparatet.

En eldre PC vil ha lavere hastighet enn en nyere. Hva du bruker forbindelsen til kan også påvirke hastigheten.

Så dersom du skal få en optimal hastighetstest bør du slå av andre enheter i nettverket, koble PC-en direkte i modemet med kabel og sørge for at pc-en er relativt ny.

Speedometer – Få oversikt over nettkapasiteten

Faktisk kan hastighetstestene være en god måte å kontrollere om du har noen enheter i nettverket ditt hjemme som stjeler unødvendig mye av nettkapasiteten. Ved å kjøre gjentatte tester og gradvis koble til og fra enheter vil du få en god oversikt over hva det er som påvirker nettkapasiteten din mest. Erfaringsmessig kan det være de mest overraskende ting som bremser nettet. En trådløs skriver som nærmest aldri er i bruk kan være en storsynder, uten at du tenker over det. I så fall er det jo bare å koble den fra og koble den til ved behov.

Det er også viktig å huske på at nettoperatørenes hastighetslovnader er basert på utgående hastighet fra sentralen. Jo lenger unna sentralen du er, jo lavere vil hastigheten du opplever på PC-en være.

Test med speedtest

På nettet finnes det en rekke tjenester som er designet for å måle nettforbindelsen. Disse tjenestene søkes opp i en nettleser og sender datapakker til og fra pc-en din. Målingen skjer gjennom at tjenesten forsøker å sende deg så store mengder data den klarer i løpet av en gitt tidsperiode. Ut fra dette kan tjenesten beregne netthastigheten.

De fleste nettverksleverandører har også speedtester på sine nettsider. Det kan være hensiktsmessig å kjøre disse testene og måle dem opp mot uavhengige testsider for å se om det er noen nevneverdig forskjell.
Dersom testene utføres riktig vil de gi en god pekepinn på om netthastigheten er det den bør være. Du vil også få gode tips til hvordan du kan gjøre forbindelsen raskere, uten at du behøver å bytte bredbånd. Dersom ikke noen av utbedringene hjelper og testene er langt under det operatøren lover deg over tid, så bør du kontakte operatøren.

Testene er svært enkle i bruk. Du leter deg frem til speedtesten, stenger ned alle andre programmer på maskinen og trykker start. Tjenesten vil da utføre testen uten at du behøver å gjøre noe mer. Resultatet får du umiddelbart.

  1. Finn en speedometer-test
  2. Steng ned alle andre programmer på maskinen
  3. Trykk start
  4. Tjenesten vil utføre en test uten at du behøver å gjøre noe mer
  5. Umiddelbart resultat

Hvordan tolke resultatet av hastighetstesten?

De fleste speedtest-tjenestene samler dataene og presenterer oversikter over hva du kan forvente av hastighet fra ulike operatører og i ulike områder. Dermed kan du sjekke testsidenes nettsider og se hvilke aktører som leverer det raskeste nettet i ditt område. Dataene som presenteres på disse sidene er basert på brukernes egne målinger og vil derfor være mer nøyaktig enn hva som kommer fra nettleverandørens oversikter. Dette er faktisk internetthastighet i ditt område, ikke den teoretisk hastigheten målt ved sentralen. Å måle netthastigheten kan variere fra bolig til bolig, avhengig av lengde og tilstand på kablene til bredbåndet. Altså kan du oppleve at en operatør som tilbyr lavere hastighet, faktisk har høyere internetthastighet enn konkurrenten som lover mer. Les mer om hvordan du forstår speedresultatet her.

Med eller uten Java

Det finnes ulike teknologier bak speedometrene. Noen av dem er basert på programmeringsspråket Java. Dette var en svært populær programmeringsmåte for noen år siden og det dominerte internettbaserte tjenester i mange år.
Ulempen med Java er at det er tungdrevet og at den ikke vil fungere på mobile enheter som iPhone og diverse nettbrett. Derfor har flere uavhengige testmiljøer utviklet nettspeedometer som baserer seg på andre og mer fleksible programmeringsspråk. En annen gevinst ved å unngå Java er at testene blir mer korrekte, siden dataene ikke må håndteres av det tunge Java-språket. Du kan lese mer om speedometer uten java her.

Speedometrene gir svært gode pekepinner på hvordan helsen til din internettlinje er.

Ofte stilte spørsmål om speedtest

Hvordan fungerer et speedometer?

Et speedometer er en tjeneste designet for å måle nettforbindelsen.Tjenesten søkes opp i en nettleser og sender datapakker til og fra PCen din. Målingen skjer gjennom at tjenesten forsøker å sende så store mengder data den klarer i en gitt tidsperiode. Basert på ovenstående, kan tjenesten beregne netthastigheten.

Hvordan tolke resultatet av speedometeret?

Speedtest samler data og presenterer oversikter over hva du kan forvente av hastighet fra den operatøren du benytter deg av. Du får informasjon om blant annet opplastningshastigheten, nedlastingshastigheten og latenstiden. Dataen er basert på brukerens egen måling og kan variere fra bredbåndsleverandørens egne oversikter. Dermed må du sammenligne dataen med bredbåndsleverandørens oversikter for å kunne tolke resultatet.

Hva påvirker speedometeret?

Speedometeret kan bli påvirket av en rekke faktorer. For å få best resultat av speedtesten burde man lukke alle andre programmer maskinen bruker, og passe på at ingen andre benytter nettverket, mens testen pågår. Eventuelt kan man koble PCen direkte inn i bredbåndsuttaket for å få et enda mer nøyaktig resultat.