I dag kategoriserer vi gjerne bredbåndene i tre bredbåndsplattformer: Trådløst bredbånd, mobilt bredbånd og fast bredbånd. For mange kan det være forvirrende å skille mellom mobilt og trådløst, da begge bredbåndsplattformer er koblet til mobilnettet, enten via 4G eller 5G.

Trådløst

Fast
  • Fast trådløst bredbånd – primær bolig
  • Mobilt bredbånd – sekundær bolig
  • Fri fart, men begrenset datakvote
  • xDSL (ADSL, VDSL, SDSL) 
  • Kabel-TV
  • Fibernett 
  • Begrensning på fart avhengig av prisnivå 

Hva koster mobilt bredbånd?

De fleste mobiloperatørene tilbyr rene dataabonnement, spesialtilpasset for de mobile modemene. Disse abonnementene kan ikke benyttes til å ringe eller sende tekstmeldinger med.

Forbrukernettstedet DinSide har gjennomgått de mobile bredbåndsabonnementene. Men også de profesjonelle testerne sliter med å orientere seg i jungelen av abonnementsstrukturer. De ulike operatørene har satt sammen datapakker som gjør at det er vanskelig å finne ut hvem som er best priset.

Til slutt har DinSide kommet til at Talkmore fortjener betegnelsen best i test, siden selskapet både har en god pris på sitt abonnement og samtidig tilbyr såkalt datarollover. Dette er en tjeneste som gjør at du kan overføre ubrukt datakapasitet til påfølgende måned. En slik ordning er spesielt viktig dersom du skal benytte det trådløse bredbåndet på hytta eller i båten, der forbruket vil variere merkbart fra måned til måned.

For 10 GB datakvote i måneden vil Talkmore kreve 399 kroner. En interessant vri hos Talkmore er at de ikke struper datakapasiteten når du har brukt opp kvoten. Isteden må du betale 99 øre per megabyte data, men med en makspris på 49 kroner dagen. Den største datapakken til Talkmore er 100 GB for 699,-. Dette er samme pris som aktører som Chilli, NextGenTel, Telio, Chess og Ice har.

De andre aktørene har ikke 100 GB-abonnement i sin portefølje, men nøyer seg med halvparten.

Hvad er forskjellen på trådløst bredbånd og fast bredbånd?

Hovedforskjellen på trådløst og bredbånd er at fast bredbånd gir deg tilgang til internett gjennom kabler, enten gjennom fibernett (fiberoptikk), kabel-TV eller ADSL, mens trådløst bredbånd er tilkoblet mobilnettet. En viktig forskjell er at fast bredbånd ofte har en begrensning på fart avhengig av hvilket prisnivå du har i bredbåndsabonnementet ditt, mens trådløst har en datakvote hvor det er begrenset med hvor mye data du kan bruke i måneden.

Her er det mange faktorer som kan påvirke hastigheten på det trådløse- og mobile bredbåndet, og dermed kan signalene dine variere fra hastigheten bredbåndsleverandøren har tilbudt deg. Blant annet avstanden til nærmeste avsender, kvaliteten på mobilsignalene til mottakeren, værforhold og tykkelsen på vegger. Du kan utføre en bredbåndstest for å teste signalene ved bruk av et speedometer. Ved optimale forhold så kan det trådløse- eller mobile bredbåndet gir deg mye raskere nettfart enn det faste bredbåndet.

Hovedforskjellen er at fast bredbånd gir deg tilgang til internett gjennom kabler, enten gjennom fibernett (fiberoptikk), kabel-TV eller ADSL, mens trådløst er tilkoblet mobilnettet. En viktig forskjell er at fast bredbånd ofte har en begrensning på fart avhengig av hvilket prisnivå du har i bredbåndsabonnementet ditt, mens trådløse har en datakvote hvor det er begrenset med hvor mye data du kan bruke i måneden.

Her er det mange faktorer som kan påvirke hastigheten på det trådløse- og mobile bredbåndet, og dermed kan signalene dine variere fra hastigheten bredbåndsleverandøren har tilbudt deg. Blant annet avstanden til nærmeste avsender, kvaliteten på mobilsignalene til mottakeren, værforhold og tykkelsen på vegger. Du kan utføre en bredbåndstest for å teste signalene ved bruk av et speedometer. Ved optimale forhold så kan det trådløse- eller mobile bredbåndet gir deg mye raskere nettfart enn det faste bredbåndet.

Mobilt bredbånd er et begrep som egentlig har mistet mye av sin verdi de senere årene. De fleste av oss tenker ikke over at vi håndterer mobilt bredbånd mange ganger om dagen.

Kort fortalt er det en rask internettilgang via mobilnettet. Før overgangen fra GSM til 3G-nettet var det stort fokus på det mobile netværk og hva dette kunne gjøre. Men det var neppe noen som hadde sett for seg at vi alle skulle gå rundt med en fullverdig pc i lomma. I dag benytter vi mobil data til nesten alt vi gjør fra mobiltelefonen.

Betegnelsen mobil data brukes både om datakvoten vi har på mobiltelefonen vår og på de dedikerte modemene som benyttes for å få pc-en på nett. Slike modemer kan brukes både på hytta, i båten, bilen eller i boliger der det ikke er trådbundet bredbånd. Teknisk og funksjonsmessig er mobiltelefonen og de dedikerte modemene identiske.

Alle moderne mobiltelefoner har en funksjon som gjør at du kan dele nettilkoblingen med andre enheter. Dette gjøres ved at mobiltelefonen omgjøres til en trådløs sone og du kan koble PC-en til telefonen gjennom wifi. Men mobiltelefonen har noe dårligere dekning enn et dedikert modem. Skal du benytte trådløst bredbåndet over lenger tid kan det derfor være fordel å kjøpe seg en ruter eller modem. Disse koster omkring en tusenlapp.

Mobiloperatørene tjener ikke lenger penger på samtaler og tekstmeldinger. I dagens markedet er det datakapasiteten som avgjør prisen på mobilabonnementet.

Mobilt bredbånd

Teknisk

I dag er det teknologien vi gjerne kaller 4G som dominerer markedet for mobilt bredbånd. 4G baserer seg på IP-teknologien, som gjør at kapasiteten er mange ganger høyere enn i tidligere mobilnett. Mobiloperatørene oppgir at 4G er ti ganger raskere enn det vi kjente som «Turbo 3G». Med dagens mobilnett kan kapasiteten komme opp i 100 mbps i bevegelse og opptil svimlende 1 gbps for stillestående mottakere.

Hastighetene som oppgis til mobilt bredbånd er likevel litt veiledende. Det vil avhenge noe av hvor man befinner seg og hvor mange som benytter nettet samtidig.

I det norske markedet har 4G gradvis kommet inn som erstatning for 3G-nettet. Telia-eide NetCom var først ut og hadde et fungerende 4G-nett i drift allerede i 2009. Dette var verdens første såkalte LTE-nett. Rent teknisk er det noen forskjeller mellom LTE og 4G, men det er stort sett snakk om valg av standarder.

Det trådløse kommer i to ulike varianter; fast trådløst bredbånd og mobiltbredbånd. Den viktigste forskjellen mellom to variantene er at fast trådløst bredbånd er ment for primærboligen din, hvor man bruker en antennemottaker på utsiden av bygningen som henter signaler fra nærmeste basestasjon. Mobilt bredbånd er et eget abonnement med SIM-kort som man setter inn i et nettbrett, ruter eller en PC. 

Det faste trådløse kobler seg opp til det frie mobilnettet i Norge, så det er geografisk sperret til de adressene du bor på. Mobilt bredbånd er mobilt, som betyr at du kan koble deg opp på 4G- eller 5G-nettet hvor enn du befinner deg. Men i denne sammenhengen ønsker de fleste å benytte trådløst til mer enn å bare surfe på mobilen, og vil ha et behov for en router. Denne routeren er også mobil, og går ofte på batteri. 

Installasjonskostnader

Dagens faste trådløse krever en mottaker som burde installeres i husveggen for å forsterke 4G/5G signalene. Dermed er man som kunde av en fast trådløs løsning nødt til å betale kostnadene av installasjon. Den dagen man får tilbud om 5G, vil man også være nødt til å kjøpe en ny 5G-router. Som nevnt ovenfor burde de som planlegger å bruke det mobile bredbåndet mye også vurdere å investere i en router. Eksempelvis vil en 4G-router gi deg gode signaler, og burde plasseres nær et vindu mot nærmeste hovedvei. Når 5G-nettet er ferdig utarbeidet vil langt flere, spesielt de som bor utenfor storbyene, få bedre kapasitet sammenlignet med 4G-nettet. 

Hvor raskt hastighet trenger du? 

For å finne ut av hva det billigste og beste mobile bredbåndet er for deg, burde du først undersøke hvor raskt internett du trenger ved hjelp av en hastighetstest. Hvor raskt internett du trenger er helt subjektivt, og avhenger av faktorer som antall enheter, lokasjon og datamengde. Mobilt bredbånd selger etter hvor mye data du ønsker å laste ned, som er forskjellig fra fast bredbånd som selger deg hastighet i nedlastning. Få en oversikt over antall enheter du har i hjemmet ditt, eller i fritidsboligen din, og få en totaloversikt over nettkapasiteten din ved hjelp av et speedometer. Speedtesten vil gi deg en oversikt over nedlastnings- og opplastningshastigheten du har til rådighet. Ofte, er det enkelte enheter i hjemmet som stjeler unødvendig mye av nettkapasiteten. 

Nå som 5G nettet, neste generasjons mobilnett, er på god vei til å bli rullet ut og satt opp, vil forbrukere få tilgang til mye høyere internetthastigheter. Under forutsetningen av at du har en leverandør og bredbånd-abonnement som støtter 5G nettet på rett plass. I første omgang er det kun storbyer i Norge som har mulighet til å få 5G-bredbånd, her er Telia først ute.

I motsetning til det mobile bredbåndet, kommer fast trådløst med en hastighetsperre. Her varierer hastigheten vanligvis fra 10 Mbit/s til 100 Mbit/s, og hastigheten er uavhengig av din geografiske lokasjon til nærmeste 4G/5G avsender. Det mobile derimot, har en ubegrenset hastighet, men reduseres ved overskridelse av månedlig datakvote. 

Trådløst bredbånd – Datakvote 

Både fast trådløst bredbånd og mobilt bredbånd har en datakvote i måneden. Det faste trådløse bredbåndet har en mye høyere datakvote enn det mobile bredbåndet. 

Dermed vil det faste trådløse bredbåndet være best for primær boligen din, hvis du ikke kan få tilgang på fibernett. Det faste trådløse bredbåndet er ment for å være etterfølgeren til ADSL-bredbåndet, og være en god løsning for de som ikke kan få fibernett. Dermed vil det enn så lenge være stasjonært. Det mobile bredbåndet er mer mobilt og fleksibelt, men mobiliteten er på bekostning av antall GB du kjøper. 

Grunnen til at man gjerne anbefaler å ha fast trådløst bredbånd i primærbolig, og mobilt bredbånd i sekundærbolig er fordi det mobile bredbåndet har for lave datakvoter til å dekke både databehovet hjemme og i fritidsboligen, dermed kan det bli veldig dyrt å kjøpe datakvoter som skal dekke begge forbruk. Dermed vil den optimale løsningen være å ha fibernett i primærboligen, evt fast trådløst bredbånd hvis man ikke har tilgang til fiberkabler.

I praksis har alle nordmenn med en mobiltelefon tilgang til mobilt bredbånd. Nettverkene er bygget ut over hele landet, selv om kvaliteten varierer noe. Både Telenor og Telias mobilnett er landsdekkende. Den tredje aktøren med eget nett er Ice. De har basert sitt mobile bredbåndsnett på de gamle NMT-frekvensene. Dette gjør at de ofte har dekning der andre aktører ikke kommer frem, men hastigheten er noe lavere. Siden mange ikke har tilgang til å få lagt kobber eller fiber, vurderes mobilt bredbånd av mange til å være det beste og billigste alternativet for fritidseiendom eller til hjemmebredbånd.

Som nevnt er det slutt på den tiden da mobiloperatørene hadde sine abonnement tilpasset antall ringeminutter og tekstmeldinger. I dag er abonnementene inndelt etter hvor stor datakvote du får tildelt hver måned.

I motsetning til faste bredbåndsforbindelser er ikke mobile bredbåndsabonnement inndelt etter hvor rask nedlastning og opplasting du har. Mens det ikke er noen som måler hvor mye du faktisk benytter det trådbundne bredbåndsnettet er det mobile nettet fortsatt forbruksbasert. Her kjøper du abonnement som gir deg en definert datakvote, altså antall byte som du kan laste ned. Abonnementene inndeles etter antall GB som kan disponeres i løpet av en måned.

Hvor mye data trenger du?

Siden abonnementene styres etter databruken kan det være vanskeligere å velge et mobilt bredbåndsabonnement enn det er å velge et fastnett. Her må du nemlig tenke ut hvor mye du faktisk bruker mobilen. For de fleste av oss har smarttelefonen blitt vår viktigste kommunikasjonskanal, enten det gjelder å holde kontroll på Facebook, streame musikk eller sende epost og snaps.

En tommelfingerregel tilsier at en times surfing på mobile nettsider krever mellom 10 og 25 megabyte. Streaming av en times HD-film vil bruke opp mellom en og to GB. Ser du mye video kan derfor de minste mobilabonnementene være oppbrukt allerede etter en times tid. En times musikkstreaming sluker derimot ikke mer enn 150 mb.

En forbruker som ikke benytter telefonen til mye streaming, men stort sett surfer på nett og håndterere epost vil stort sjelden bruke mer enn 5GB i måneden. En storstreamer kan fort blåse vekk det tredoble.

De fleste mobiloperatørene har egne verktøy der du kan legge inn ditt antatte mobilforbruk og finne ut hvilket abonnement som passer best for deg. Hos de fleste operatørene er abonnementene konstruert slik at hastigheten strupes kraftig når du har brukt opp datakvoten. Da går hastigheten ned til 64 kbps. Dette er samme nivå som de første kommersielle modemene benyttet på 90-tallet. Dersom du ikke husker det: Det går tregt!

trådløst bredbånd

Beste mobile bredbånd

Det kan være vanskelig å finne den beste og billigste leverandøren av trådløst bredbånd når både hastighet og dekning varierer med sted og leverandør. Bredbåndpriser.no hjelper deg med å sammenligne og finne det beste trådløse bredbåndet, og på denne måten kan få mest mulig trådløst bredbånd for pengene og spare opptil 1000 kr per år. Trådløst bredbånd kan inndeles i fast trådløst og mobilt bredbånd. Mobilt bredbånd adskiller seg fra trådløst bredbånd, hvor det mobile er ment for sekundær boligen, i bilen eller generelt på farten.

Billigste mobile bredbånd

Telia 

Telia tilbyr 6 mobilt bredbånd-abonnementer, hvor 2 av abonnementene er for deg som ikke trenger så mye data. Det største abonnementet inkluderer 500GB til 999,- pr mnd, og det billigste er 10GB til 249,- pr mnd. De største abonnementene er nå med 5G, hvor Telia er først ute med å tilby 5G til mobilt bredbånd. Dette vil gi mobilt bredbånd kunder tilgang til høye hastigheter, så lenge du er på et sted Telia har 5G-dekning. Dette kan du undersøke på Telia sitt dekningskart, om du er heldig til å være i det område i de byene Telia tilbyr 5G-dekning. 

NextGenTel

NextGenTel tilbyr 4 mobile bredbånd-abonnementer, hvor pris for mini- eller hjemmeruter kommer i tillegg med eller uten binding. Den minste abonnementet er 5G til 149,- pr mnd, og det største er 100 GB til 599,- pr mnd. Det er søsterselskapet til NextGenTel, Telio, som leverer mobilt bredbånd til NextGenTel-kunder.

Både NextGenTel og Telia har gode og billige abonnementer for mobilt bredbånd, som du kan ta med deg overalt i hele Norge. Om du er heldig, så kan du også få 5G-mobilt bredbånd fra Telia. 

5G-utbygging i din kommune

Dersom du lurer på når 5G-utbyggingen vil skje i din kommune i 2022, kan du sjekke vår oversikt her.