avi-richards-Z3ownETsdNQ-unsplash.jpg

Det er lett å bli forvirret når det finnes så mange ulike typer av bredbånd. I dag kategoriserer vi gjerne bredbåndene i tre bredbåndsplattformer: Trådløst bredbånd, mobilt bredbånd og fast bredbånd. For mange kan det være forvirrende å skille mellom mobilt bredbånd og trådløst bredbånd, da begge bredbåndsplattformer er koblet til mobilnettet, enten via 4G eller 5G. Dette blogginnlegget vil ta for seg forskjellene mellom mobilt bredbånd og trådløst bredbånd.

De tre bredbåndsteknologiene

For å forstå forskjellen på mobilt bredbånd og trådløst bredbånd vil det først redegjøres mellom de tre hovedkategoriene for bredbånd.

Trådløst bredbånd

Mobilt bredbånd

Fast bredbånd

 • Ment for primærbolig
 • Geografisk sperret
 • Hastighetssperret
 • Fri fart, men begrenset datakvote  
 • Ment for sekundærbolig 
 • Mobilt – du kan koble deg på nettet hvor enn du befinner deg 
 • Fri fart, men begrenset data kvote 
 • DSL (ADSL, VDSL) 
 • Kabel-TV
 • Fibernett 
 • Begrensning på fart avhengig av prisnivå 

Hovedforskjellen på trådløst/mobilt bredbånd og fast bredbånd er at fast bredbånd gir deg tilgang til internett gjennom kabler, enten gjennom fibernett (fiberoptikk), kabel-TV eller DSL, mens trådløst/mobilt bredbånd er tilkoblet mobilnettet. En viktig forskjell er at fast bredbånd ofte har en begrensning på fart avhengig av hvilket prisnivå du har i bredbåndsabonnementet ditt, mens trådløst/mobilt bredbånd har en datakvote hvor det er begrenset med hvor mye data du kan bruke i måneden. Her er det mange faktorer som kan påvirke hastigheten på det trådløse- og mobile bredbåndet, og dermed kan signalene dine variere fra hastigheten bredbåndsleverandøren har tilbudt deg. Blant annet avstanden til nærmeste avsender, kvaliteten på mobilsignalene til mottakeren, værforhold og tykkelsen på vegger. Du kan utføre en bredbåndstest for å teste signalene på bredbåndet ditt ved bruk av et speedometer. Ved optimale forhold så kan det trådløse- eller mobile bredbåndet gir deg mye raskere nettfart enn det faste bredbåndet.

Trådløst bredbånd VS. Mobilt bredbånd 

Den viktigste forskjellen mellom trådløst bredbånd og mobilt bredbånd er at trådløst bredbånd er ment for primærboligen din, og mobilt bredbånd er ment for sekundærbolig, altså en fritidsbolig, bil eller andre transportmidler. 

Geografisk 

Det trådløse bredbåndet kobler seg opp til det frie mobilnettet i Norge, så det er geografisk sperret til de adressene du bor på. Mobilt bredbånd er mobilt, som betyr at du kan koble deg opp på 4G- eller 5G-nettet hvor enn du befinner deg. Men i denne sammenhengen ønsker de fleste å benytte mobilt bredbånd til mer enn å bare surfe på mobilen, og vil ha et behov for en router. Denne routeren er også mobil, og går ofte på batteri. 

Installasjonskostnader

Dagens trådløse bredbånd krever en mottaker som burde installeres i husveggen for å forsterke 4G/5G signalene. Dermed er man som kunde av  trådløst bredbånd nødt til å betale kostnadene av installasjon. Den dagen man får tilbud om 5G, vil man også være nødt til å kjøpe en ny 5G-router. Som nevnt ovenfor burde de som planlegger å bruke det mobile bredbåndet mye også vurdere å investere i en router. Eksempelvis vil en 4G-router gi deg gode signaler, og burde plasseres nær et vindu mot nærmeste hovedvei. Når 5G-nettet er ferdig utarbeidet vil langt flere, spesielt de som bor utenfor storbyene, få bedre kapasitet sammenlignet med 4G-nettet. 

Hastighet

I motsetning til det mobile bredbåndet, kommer trådløst bredbånd med en hastighetsperre. Her varierer hastigheten vanligvis fra 10 Mbit/s til 100 Mbit/s, og hastigheten er uavhengig av din geografiske lokasjon til nærmeste 4G/5G avsender. Det mobile bredbåndet derimot, har en ubegrenset hastighet, men reduseres ved overskridelse av månedlig datakvote. 

Datakvote 

Både trådløst bredbånd og mobilt bredbånd har en datakvote i måneden. Det trådløse bredbåndet har en mye høyere datakvote enn det mobile bredbåndet. 

Dermed vil det trådløse bredbåndet være best for primær boligen din, hvis du ikke kan få tilgang på fibernett. Det trådløse bredbåndet er ment for å være etterfølgeren til ADSEL-bredbåndet, og være en god løsning for de som ikke kan få fibernett. Dermed vil det enn så lenge være stasjonært. Det mobile bredbåndet er mer mobilt og fleksibelt, men mobiliteten er på bekostning av antall GB du kjøper. 

Grunnen til at man gjerne anbefaler å ha trådløst bredbånd i primærbolig, og mobilt bredbånd i sekundærbolig er fordi det mobile bredbåndet har for lave datakvoter til å dekke både databehovet hjemme og i fritidsboligen, dermed kan det bli veldig dyrt å kjøpe datakvoter som skal dekke begge forbruk. Dermed vil den optimale løsningen være å ha fibernett i primærboligen, evt trådløst bredbånd hvis man ikke har tilgang til fiberkabler, og mobilt bredbånd på hytta